Wij vinden het belangrijk om uw behandeling en aanwezigheid met de hoogst mogelijke integriteit te laten verlopen. Wij hebben een elektronisch patiëntendossier op een externe server zodat gestolen computers, laptops en tablets geen enkele informatie over onze cliënten bevatten. Daarnaast is dit systeem natuurlijk beschermd met wachtwoorden zodat alleen de arts bij de medische gegevens kan. Ander personeel kan beperkt de contactgegevens inzien. De bewaartermijn van deze patiëntendossiers wordt over het algemeen geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Hierin staat dat de kliniek de gegevens gedurende 15 jaar moet bewaren.
Al uw medische gegevens vallen onder het beroepsgeheim. Medewerkers hebben getekend voor een bedrijfsprotocol waar vereist word dat men niet spreekt over cliënten /diens behandelingen.

Mocht het onwenselijk zijn door mede cliënten gezien te worden hebben wij voor speciale gevallen ook behandelmogelijkheden buiten de reguliere openingstijden of op alternatieve locatie.